ASEAN ECONOMIC COMMUNITY WORKSHOP SERIES 26

COMING SOON !!!

News Release

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေအအီးစီေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနေသး

Yangon 13 September 2017

ပထမ အိႏိၵယ-ျမန္မာေဆြးေႏြးပဲြ၊ အေရွ့ေမ်ာ္မူ၀ါဒႏွင့္ အိႏိၵယ-ျမန္မာဆက္ဆံေရး

Yangon 08 September 2017

BIMSTEC အႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ပြဲက်င္းပျခင္း-သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Yangon 07 September 2017

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ ေအအီးစီ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (ပါရမီ စကား၀ုိင္းအဖဲြ႕၏ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအအီးစီေဆြးေႏြးပဲြ )

Nay Pyi Taw 29 August 2017

ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈၾကသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားသို႔ ေက်းဇူးတင္လႊာ

Yangon 27 July 2017

အာဆီယံႏွစ္ ၅၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္သက္တမ္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕၏ေဆြးေႏြးမႈအစီအစဥ္အား MRTVတြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသျခင္း

Yangon 24 July 2017

Press Release by the Chairman of the ASEAN Foreign Ministers’ Retreat (AMM Retreat),

Boracay, Philippines, 06 March 2017

44 Filipino engineers recognized as ASEAN Engineers,

Philippine, 27 February 2017

Dawei to become new entry point for Mideast trade to Asia,

Bangkok, 17 July 2015

Japanese eye growth in Mekong region,

Bangkok, 07 July 2015

၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ ,

Yangon, 30 June 2015

Vocational education: A new driver for economic diversity in ASEAN?,

Malaysia, 25 June 2015

၂၀၁၅ ႏွစ္အကုန္တြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္း (AEC) ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မည္။ ျမန္မာကုမၸဏီ ေတြ အဆင့္သင့္ ျဖစ္ၿပီလား။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ ခရီးေရာက္ၿပီလဲ။ ဘယ္လုိ ျပင္ဆင္ရ မယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ျပင္ဆင္ရမလဲ ဆုိတာေရာ သိထားၿပီလား။""အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းအေၾကာင္း ေျပာမယ္ဆိုရင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွာရွိတဲ့ ရပ္ကြက္ႀကီးဟာ ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ အလုပ္လုပ္ရမဲ့ ရပ္ကြက္ကို ေျပာတာပါ။ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ေျမးေတြ ျမစ္ေတြအထိ အလုပ္လုပ္ရမဲ့ ရပ္ကြက္ပါ။""ေအအီးစီက ဒီဇင္ဘာ ၃၁ မွာ အသက္၀င္လာမယ္ ဆိုေပမယ့္ ကမာၻႀကီး ခ်က္ခ်င္း ေျပာင္းမွာလားဆိုေတာ့ မေျပာင္းပါဘူး။ မေျပာင္းေသာ္ျငားလည္း ေအအီးစီဆိုတာ ေရရွည္လုပ္ရမယ့္ Process တစ္ခုပါ။ တစ္ရက္နဲ႕လည္း ၿပီးမွာမဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ရက္နဲ႕လည္း ၿပီးမွာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္နဲ႔လည္း ၿပီးမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္မွာ ဘယ္လိုခ်ီတက္မလဲဆိုတဲ့ Blue Print သူတို႔မွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါတို႔က ၂၀၁၈ အထိ ဆြဲထားလို႔ ရတာဘဲဆိုၿပီး အိပ္ေနလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ၂၀၁၈ အထိ ေစာင့္ေနလို႔မရဘူး။"ပါရမီစားပြဲ၀ိုင္းအုပ္စုသည္ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာမက၊ ျပည္သူအမ်ားပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သိရေစရန္အတြက္ AEC အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပေပးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ AEC ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ႀကံဳေတြ႕လာရမည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကုိ ျမန္မာႏို္င္ငံသား အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားက အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဤ Website မွတဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္အတူ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအားလံုး မိမိတို႔၏အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေကာင္းအဆုိး ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

25th AEC Workshop, 22 August 2017

အာဆီယံ စီးပြားေရး အသုိက္အ၀န္း (ေအအီးစီ) အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြး.....

24th AEC Workshop, 05 Apirl 2017

ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ပါရမီစကား၀ုိင္းအဖဲြ႕သည္၊ ဧရာ၀တီ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၊ စီးပြားေရ.....

23rd AEC Workshop, 04 Apirl 2017

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ပါရမီစကား၀ုိင္းအဖဲြ႕သည္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ႀ.....

22nd AEC Workshop, 30 August 2016

အာဆီယံေဒသတြင္း သက္၀င္လႈပ္ရွားလာၿပီျဖစ္သည့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (AEC) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ .....

21st AEC Workshop, 29 August 2016

အာဆီယံေဒသတြင္း သက္၀င္ လႈပ္ရွားလာၿပီျဖစ္သည့္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (AEC) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္.....

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.