All News

Local News

(၂၃)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း တက္ေရာက္

yangon 10 Apirl 2019

ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆီယမ္ရိ(ပ္)ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဒသတြင္းဘက္စုံ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ (RCEP) ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ (၇)ႀကိမ္ ေျမာက္ၾကားျဖတ္ ၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး

yangon 21 March 2019

ရင္းနွီးျမွပ္နွံမွူနွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေသာင္းထြန္းမွ Yakhine Investment Fair သို႔တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး

yangon 08 March 2019

Daw Aung San Suu Kyi’s Rakhine investment forum speech in full

yangon 05 March 2019

၂၁.၂.၂၀၁၉ မွ ၂၃.၂.၂၀၁၉ အထိ Rakhine Investment Fair (2019) အားငပလီ ကမ္းေျခတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္

yangon 28 February 2019

World Economic Forum သို႕ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဝန္ၾကီးတစ္ဦးတက္ေရာက္ေဆြးေႏြး

yangon 28 January 2019

ႏွစ္သစ္သ၀ဏ္လႊာ

Yangon 28 December 2018


Asean News

အာဆီယံအေၾကာင္းသိရွိရမည့္အခ်က္ ၉ ခ်က္

05 May 2015, Malaysia
၁) အာဆီယံဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း

အာဆီယံဆိုသည္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားအသင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎အသင္းကို စတင္တည္ေထာင္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ အာဆီယံေၾကညာခ်က္ကုိ္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ႏုိ္င္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံ၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ လာအိုႏုိင္ငံအျပင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံတို႔မွ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

၂) အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြကို ဘယ္ေလာက္ၾကာလွ်င္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပသနည္း

အာဆီယံထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြကို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား၏ လက္ရွိစီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းေခၚယူ က်င္းပပါသည္။ ယခုႏွစ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြကို ကြာလာလမ္ပူႏွင့္ လန္ကာ၀ီတို႔တြင္ ဧၿပီ ၂၆ မွ ၂၇ အထိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္လက္ခံ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၃) အာဆီယံအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ဘာေၾကာင့္အေရးပါသနည္း

စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈစသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရန္ အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့သည့္ ႏွစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢ လုပ္ေဆာင္သည့္ ပံုစံအတိုင္း အာဆီယံအေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈယဥ္ေက်းမႈ စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။ အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေၾကညာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ (တစ္ခုတည္းေသာ ေငြေၾကးမျဖစ္ေသးေသာ္လည္း)

၄) အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း

AC 15 ဟု လည္းေခၚေ၀ၚသည့္ အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္းတြင္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရး အသိုက္အ၀န္း၊ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္းႏွင့္ အာဆီယံ လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈ အသိုက္အ၀န္း အစရွိေသာ အဓိကမ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ခုပါ၀င္ၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လမ္းျပေျမပံု အသီးသီးစီ ပါရွိပါသည္။ အသိုက္အ၀န္း တည္ေထာင္မႈ ကနဦး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းႏုိင္ေရးကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရး ကနဦး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအထိ AC15 ၏ ကတိက၀တ္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အာဆီယံ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီမွ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည္။

၅) အာဆီယံ၏ အေျခခံက်သည့္ မူ၀ါဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ အဘယ္နည္း

အာဆီယံ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးစာခ်ဳပ္ရွိ အေျခခံက်သည့္ မူ၀ါဒစည္းမ်ဥ္း ၆ ခုကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔မွာ- ႏုိင္ငံတိုင္း၏ လြတ္လပ္မႈ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ တန္းတူညီမွ်ရွိမႈ၊ နယ္ေျမ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာရွိမႈတို႔ကို အျပန္အလွန္ ေလးစားရန္၊ ႏုိင္ငံတိုင္းတြင္ ျပင္ပမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ၊ တြန္းအားေပး အၾကပ္ကိုင္မႈ ကင္းေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အမ်ဳိးသားေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိရန္၊ တစ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရန္၊ ပဋိပကၡမ်ား (သို႔မဟုတ္) မတူညီမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္၊ အင္အားသံုး ေျဖရွင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၆) ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းပြဲ၏ ပံုမွန္အစီအစဥ္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း

ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပျခင္းျဖင့္ စတင္က်င္းပသည္။ ထို႔ေနာက္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းဖိုရမ္၏ ႏုိင္ငံျခား၀န္ႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ တရုတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ နယူးဇီလန္၊ ရုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ အစရွိေသာ ၁၀ႏုိင္ငံ၏ မဟာမိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံ ဥကၠဌအျဖစ္ မေလးရွားသည္ အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္း လမ္းျပေျမပံုကို အၿပီးသတ္ မဟာဗ်ဴဟာက် ေရးဆဲြခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ အလြန္ အာဆီယံ အသိုက္အ၀န္း အျမင္ကိုလည္း ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၇) ယခုႏွစ္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြေအာင္ျမင္မႈမွာ အဘယ္နည္း

ယခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ လူမႈအဖဲြကအစည္း၏ အခန္းက႑ တိုင္းတြင္ ပါ၀င္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားနီးကပ္မႈရွိေစေရးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ျပည္သူ႔ အေျချပဳ၊ ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳအာဆီယံဆိုင္ရာ ျပည္သူကြာလာလမ္ပူေၾကညာခ်က္၊ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီညြတ္မွ်တမႈရွိေစေရးတိုးျမွင့္ရန္ ကနဦးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ညီညြတ္မွ်တမႈ ရွိေစေရးကမာၻလံုးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈ လန္ကာ၀ီေၾကညာခ်က္ႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ထိခုိက္ခံရသည့္ႏုိင္ငံမ်ားကို ကူညီရန္ အားေပးမႈအျဖစ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏွင့္ အသိုက္အ၀န္းမ်ား၏ တြန္းလွန္ႏို္င္မႈ အဖဲြ႕အစည္းဆုိင္ရာေၾကညာခ်က္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၈) ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္မံေဆြးေႏြးၾကသနည္း

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ရွိ Spratly Islands ကိုတရုတ္၏ေတာင္းဆိုမႈသည္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဘရူႏုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ မေလးရွားတို႔၏နယ္နိမိတ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ယင္းနယ္ေျမ တင္းမာမႈကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။ အျခားေသာ ေဆြးေႏြးသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အႏၱရာယ္မ်ား၊ မေလးရွားႏွင့္ စကၤာပူတို႔က ေထာက္ခံထားေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအားလံုး အခ်ိန္တူညီမႈ ရွိေစေရး (ယခုေလာေလာဆယ္ မျဖစ္ႏုိင္ေသး ) စသည္တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါ သည္။

၉) အာဆီယံျပည္သူ႔ဖိုရမ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

အာဆီယံလူမႈအဖဲြ႕အစည္းညီလာခံ ဟု လူသိမ်ားေသာ အာဆီယံျပည္သူ႔ဖိုရမ္သည္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြမတုိင္မီ ႏွစ္ရက္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ယင္းဖိုရမ္တြင္ လူမႈအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုစည္း တက္ေရာက္ ၾကသည္။ ပထမဆံုး အာဆီယံျပည္သူ႔ဖိုရမ္ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ Shah Alam ရွိ Universiti Teknologi Mara (UITM) ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ဖိုရမ္ကိုလည္း မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ားက ေသဒဏ္ေပးျခင္း၊ ေျမယာပိုင္ဆုိ္င္ခြင့္ႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားအား ႏိွပ္စက္ျခင္းအစရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


Source: POSKOD.MY(Photo: www.globalnation.inquirer.net)

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.