All News

Local News

အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ် ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုျခင္း

Australia 10 May 2018

၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ ဥကၠဌေၾကညာ စာတမ္း

Singapore 04 May 2018

သၾကၤန္ႏွစ္သစ္သ၀ဏ္လႊာ

Yangon 12 Apirl 2018

အာဆီယံႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ျခင္း

Yangon 20 March 2018

ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းတြင္ က်င္းပသည့္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအအီးစီ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ

Myanmar Engineering Society 28 February 2018

ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပသည့္ ေအအီးစီ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ

Yangon Economic University 28 February 2018

အာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အ၀န္း (AEC)ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သိထားသင္႔ေသာ အခ်က္ (၁၂)ခ်က္

Yangon 09 February 2018


Asean News

၂၀၁၈ ႏွစ္သစ္သ၀ဏ္လႊာ

29 December 2017, Yangon


ပါရမီစကား၀ုိင္းအဖဲြ႕သည္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (AEC) အေကာင္အထည္ ေပၚလာသည့္အခါ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအားလံုး ႀကိဳတင္သိရွိ ျပင္ဆင္နုိင္ေရးအတြက္ အသံုး၀င္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေ၀ရန္ဟူေသာ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းကပင္ တတ္သိ နားလည္ေသာ ၀ါရင့္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

မိမိတို႔အဖဲြ႕သည္ ထုိသို႔ဖဲြ႕စည္းသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ဘားအံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္စေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (AEC) အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကုန္အထိ ၂၅ ႀကိမ္တုိင္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ အျခား ဗဟုသုတ ျဖစ္ဖြယ္ရာမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ တင္ျပထားေသာ မိမိတို႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ www.aec.com.mm ကို ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈအားေပးမႈမ်ားအတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေအအီးစီဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား၊ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း (ေအအီးစီ)၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ စသည္တုိ႔ကို ျဖန္႔ေ၀ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တဘက္တလမ္းမွ ပါ၀င္ကူညီ ပံ့ပုိုးေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ဧၿပီလတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအအီးစီအလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြကို လည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအအီးစီဆုိင္ရာအလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြကိုလည္းေကာင္း၊ စက္တင္ ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ မဇၩိမမီဒီယာႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး BIMSTEC အဖြဲ႔၏ အႏွစ္ ၂၀ ျပည့္အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကိုလည္းေကာင္း၊ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အိႏၵိယ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ႏွစ္(၅၀)ေျမာက္အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖျမင့္ ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းႏွင့္လည္းေကာင္း ၀န္ႀကီးဌာန ၅ ခုမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ျခင္း၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ခံယူျခင္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပန္အလွန္တင္ျပ ရယူျခင္း စသည္တုိ႔ကို အသီးသီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

အာဆီယံႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္သတင္းမ်ားအား သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ အျမင္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေဖာ္ျပထုတ္ေ၀မႈကို မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ မိမိတို႔ ေအအီးစီ ၀က္ဘ္ဆုိက္ကို ၾကည့္ရႈသူ အေရအတြက္မွာ ၇၈၀၀၀ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၇ သိန္းေျခာက္ေသာင္း (၇၇၀၀၀၀)ေက်ာ္ အထိ တုိးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရုပ္သံတင္ဆက္မႈအျဖစ္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား(MRTV) ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အာဆီယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြမက်င္းပမီ ေအအီးစီ ႏွစ္ပတ္လည္ အထူးတင္ဆက္မႈ အစီအစဥ္အျဖစ္ ပါရမီ စကား၀ိုင္းအဖဲြ႕၏ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ရိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ပါသည္။

ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အာဆီယံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၏အျမင္မ်ားကို ပိုမုိသိရွိ ေစရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ အာဆီယံ မီဒီယာဖိုရမ္တြင္ ေဒါက္တာမ်ဳိးသန္႔က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ၎ကိုယ္တုိင္ ေဆာင္းပါးအျဖစ္လည္း ျပန္လည္ေရးသားခဲ့ရာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သတင္းစာအမ်ားအျပားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။

အႀကီးတန္းအႀကံေပး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ျမင့္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အင္ဂ်င္နီယာစုစုေပါင္း ၂၂၀ ေက်ာ္ကို ဦးေဆာင္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ မွ ၂၀ရက္အထိ အာဆီယံ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ကြန္းဖရင့္ကို တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စာရင္း ေကာက္ခံျခင္း စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တိုင္း အစိုးရအဖဲြ႕၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ဦးတင္ခ်ဳိႏွင့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးေဇာ္သန္းတို႔သြားေရာက္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ အႀကီးတန္းအႀကံေပး ေဒၚတင္တင္ေထြးသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဒါနန္းၿမိဳ့၌ ေအာက္တိုဘာ ၉-၁၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္က်င္းပသည့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ AEC) ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေတာင္ကုိရီးယား ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ Yonsei တကၠသုိလ္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေကာလိပ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဌာနမွ လက္ေထာက္ ပါေမာကၡ တစ္ဦး၊ အာဆီယံဆုိင္ရာ ကေနဒါ သံအမတ္ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ The Nation သတင္းစာမွ အယ္ဒီတာ တစ္ဦး အစရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕ရုံးခ်ဳပ္၌ လာေရာက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔အတူ MRTV ၊ Skynet ၊ DVB ၊ RFA အစရိွိေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ မီဒီယာမ်ားလည္း AEC ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ (CLMV) ၄ ႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေဒသတြင္းေပါင္းစည္းမႈ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး အခြင့္အေရး အားလံုးကို အရယူႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕အေနျဖင့္ Parami Energy Group of Companies ၏ ပံပိုးမႈျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔အဖဲြ႕၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ အားေပးလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ မိမိတို႔ ဦးစားေပးေဆြးေႏြး ေဟာေျပာသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ေသာ အႀကံဥာဏ္ မ်ားကိုလည္း ေပးပို႔ ေစလိုပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသား မိတ္ေဆြအေပါင္း၏ စိတ္၀င္တစားအားေပးမႈမ်ားအတြက္ ပါရမီ စကား၀ိုင္း အဖဲြ႕မွ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားလ်က္ “က်န္းမာခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မဂၤလာႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစေၾကာင္း” ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။ပါရမီစကား၀ိုင္းအဖဲြ႕

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.