All News

Local News


Asean News

၂၁.၂.၂၀၁၉ မွ ၂၃.၂.၂၀၁၉ အထိ Rakhine Investment Fair (2019) အားငပလီ ကမ္းေျခတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္

28 February 2019, yangon

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ငပလီကမ္းေျခရွိ Jasmine Ngapali Resort ဟိုတယ္၌ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ (၂၀၁၉) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၁.၂.၂၀၁၉ မွ ၂၃.၂.၂၀၁၉ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ (၂၀၁၉) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အလားအလာရွိသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)၊ ဂ်ပန္ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕အစည္း (JETRO) ႏွင့္ Myanmar Survey Research Co., Ltd.(MSR)ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ ကုမၸဏီမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီအုပ္စုမွလည္း တဖက္တလမ္းမွပါဝင္ ေထာက္ပံံံံ့ေပး ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဦးမင္းသူ၊ ေဒါက္တာေအာင္သူ၊ ဦးဝင္းခိုင္၊ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ဦးအုန္းေမာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညဳိ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားမွ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခား သံ႐ုံးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သံ႐ုံးအရာရွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ၊ ဂ်ပန္ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာ၌ တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားက ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအနာဂတ္ အလားအလာေဖာ္ ေဆာင္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းဆီ တြန္းတင္ရန္အတြက္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေနပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပပြဲက ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား အျပည့္ရွိေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေဖာ္ထုတ္ ျပသေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခင္မင္ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြၿပီး ၎တို႔ ေဒသ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားကို ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ အသုံးျပဳလိုက္သည့္ ေငြေၾကးတိုင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့့္လက ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ Invest Myanmar Summit 2019 တြင္ လမ္း၊ ေလဆိပ္၊ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားမွ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအထိ ပါဝင္ ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းအသစ္မ်ားကို မၽွေဝ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းဘဏ္တြင္ ပါဝင္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ား စတင္သည့္အခါ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၉ တြင္က်င္းပေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပပြဲတြင္ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ CEO ဦးျပည့္ဝထြန္းက သဘာပတိအျဖစ္ ဦးေဆာင္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း၏ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးဆက္ေအာင္၊ ကုလားတန္ဘက္စံုစီမံကိန္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈနွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆသ္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ Blue Ocean Operating Management မွ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းနိုင္ နွင့္ ေျမာက္ဦးမင္းသမီးဟိုတယ္၏ ပိုင္ရွင္ျဖစ္ေသာ ေဒၚယဥ္မ်ိဳးစု တို႔မွလည္းအသီးသီး ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာနွွစ္မ်ားစြာကပင္ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုသည္ CSR (corporate social responsibility)လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ သစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းပညာ သင္ၾကားေရး တိုးတက္လာေစရန္ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ရခို္င္ ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပပြဲတြင္ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီ မ်ားအုပ္စုမွလည္း အမိႈက္ေကာက္ျခင္းနွင့္ အမိႈက္ဖယ္ရွားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါေသးသည္။ Trash Heores အသင္း၊ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ CEO ဦးျပည့္ဝထြန္း ပါဝင္၍ ေဒသတြင္းျပည္သူမ်ားနွင့္ အတူတကြ ကမ္းေျခတေလွ်ာက္နွင့္ ျမျပင္ရပ္ကြက္တို့တြင္ အမိႈက္ေကာက္ျခင္းနွင့္ အမိႈ္က္သရိုက္မ်ား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္မႈကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အရာရိွမ်ားမွလည္း ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုပြဲတြင္ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြတစ္သန္းအား Trash Heores အဖြဲ႔၏ေခါင္းေဆာင္ မာမီစု ထံသို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေရွ့ေမွာက္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ အမိႈက္ဖယ္ရွားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ CITIC မွ တရုတ္အမ်ိဳးသားနွစ္ဦးမွလည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾကပါသည္။

Copyright © AEC Myanmar. All rights reserved 2012.